"Het zit er wel in, maar komt er niet uit"

kernvisiemethode

Het onderwijs sluit niet altijd aan bij de manier waarop een kind leert. De kernvisiemethode gaat ervan uit dat kinderen, die moeite hebben met automatiseren door het aanpassen van hun leerstrategie wel tot automatiseren en dus tot leren komen.

In een coachingstraject bij Studio Spruit wordt er altijd eerst goed gekeken naar de oorzaak van de hulpvraag. Regelmatig wordt de kernvisiemethode als onderdeel binnen het traject in gezet. Echter zijn er ook coachingstrajecten met een andere hulpvraag of zijn de kinderen gebaat bij een andere methodiek.

vergoede jeugdzorg trajecten

Steeds meer gemeenten vergoeden trajecten met de kernvisiemethode.
Studio spruit kan jeugdzorg trajecten via de Kernvisiemethode bieden.

De woonplaats van het kind bepaald de recht op wel of geen vergoede zorg.
Ouders zijn daarna vrij een coach naar keuze te kiezen.

op maat

1 keer per 3 weken vindt er een coachingsessie plaats.

Als ouder ben je hier altijd bij aanwezig.
Je krijgt handvaten aangereikt om je kind te helpen en ondersteunen.