"Als ik het kan, kan jij het ook!"

coachingstraject leren

Veel kinderen en jongeren van tegenwoordig leren op een andere manier,
dan dat ze op school aangeboden krijgen.
Ze willen altijd eerst weten Waarom ze iets moeten leren,
stellen vaak vele vragen en hebben regelmatig last van een vol hoofd.

Of er gaat iets nog niet helemaal goed in andere voorwaarden om tot leren te komen.
Er kan sprake zijn van faalangst, concentratie
of het voelt zich niet begrepen op school.
Hierdoor neemt het kind de lesstof niet meer op en leert het minder.

Vaak halen ze lagere resultaten dan die bij hun denkniveau passen.
Als ouder denk je :’het zit er wel in, maar waarom komt het er niet uit?”

Dan is het goed om actie te ondernemen.

Wat houdt het in?

We starten met een analyse van de knelpunten,
waar heeft het kind het meeste last van.
Dan bekijken we welke onderdelen aan bod komen.
Dit is per kind verschillend en hangt af van de knelpunten,
die het kind tegenkomt.
Als ouder ben je aanwezig bij de sessies,
zodat datgene wat je kind in de coachingssessie heeft geleerd,
ook thuis voortgezet en toegepast kan worden.
Het kind leert een andere strategie aan,
waarbij het zélf leert hoe het op een andere manier kan leren. 
Hierdoor sluit het aan bij welke lesmethoden dan ook!

gemiddeld traject is 5-7 sessies met tussenpozen van 2 weken.

wat levert het op?

 een goede analyse waar de moeilijkheden liggen voor het
 je kind weet hoe het denkt en leert
 als ouder weet je hoe je je kind kunt ondersteunen bij het leren
 leerachterstanden worden ingehaald
 betere toetsresultaten
 meer vertrouwen in zichzelf,  leren gaat makkelijker
 meer rust voor jou als ouder

ik wil graag contact

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think.”

– ALBERT EINSTEIN –