visie

Onze huidige maatschappij is druk, snel, veel prikkels, het moet vooral allemaal leuk zijn en eigenlijk ook allemaal in 1 keer goed gaan. Daarnaast ligt de druk voor het onderwijs enorm ho og, klassen zitten vol, ouders zijn assertiever en komen voor hun eigen kind op. Ook voor onze kinderen ligt de prestatiedruk simpelweg te hoog. En we zijn nou eenmaal gewend dat het vooral over het Hoofd (cognitieve) gaat.

 

De kinderen van tegenwoordig zijn juist vaak veel visueler en gevoeliger ingesteld en dat past bij de nieuwe maatschappij (ipads, schermen, zelfs de notulen en jaarplannen worden tegenwoordig door storytelling visueel gemaakt). Voor vele van deze kinderen is het lastig om zich te handhaven in het (nog) voornamelijk auditieve en rationele schoolsysteem. Of op school gaat het goed, maar thuis barst de bom. Daarnaast leren we kinderen steeds minder zelfstandig te worden en hun eigen hindernissen aan te gaan. En veel kinderen die het op school nog niet makkelijk hebben, hebben hun kwaliteiten bij een bepaalde sport, of op creatief of muzikaal vlak liggen.

 

Een stimulerende omgeving
Een kind ontwikkeld zich in een stimulerende en veilige omgeving. Ondersteunt door ouders en indien er een hulpvraag is op het gebied van leren of schoolgerelateerd, dan ook ondersteuning nodig vanuit school Nog belangrijker is de samenwerking tussen deze partijen om een kind te helpen groeien.

Studio Spruit ondersteunt daarbij.

Er kunnen heel veel redenen zijn waarom het leren niet goed gaat of waarom een kind bepaalt gedrag laat zien.

 

Studio Spruit vindt dat er tegenwoordig veel te snel terug gegrepen wordt op “diagnoses” en het kind een label geven zonder dat gekeken wordt naar de onderliggende oorzaak.

 

Zou het niet mooi zijn als we de kinderen al lessen voor het leven kunnen leren? Leren fouten durven maken, om leren gaan met teleurstellingen en emoties. Leren luisteren naar hun eigen gevoel en weten wie ze zijn. In de toekomst zullen de social skills (samenwerken. Empatisch vermogen, grenzen stellen, omgaan met anderen) steeds belangrijker gaan worden, vele cognitieve vaardigheden zijn te automatiseren.

 

Dus niet alleen het cognitieve leren, maar  een andere kijk op leren.

 

Samenwerking
Studio Spruit gaat ook samenwerking aan met organisaties die een gedeelde visie hebben op een andere manier van leren. Zo is Studio Spruit verantwoordelijk voor het pedagogisch beleid van RUIG en leidt de trainers op.

“Je kunt alles voor ze weg nemen,
maar zou het niet beter zijn
om ze te leren hoe er mee om te gaan?”